Top
Winckler Personal
Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim badaniu

Zapraszamy specjalistów branży HR oraz osoby wchodzące na rynek pracy do udziału w badaniu, organizowanym przez Dział Badań i Rozwoju Winckler Personal. Badanie realizowane jest przy zachowaniu zasad poufności w trosce o anonimowość respondentów. Zbiorcze wyniki badania posłużą do stworzenia specjalistycznej publikacji, będącej punktem wyjścia do dalszych analiz rynku pracy oraz personalnych strategii biznesowych.

Tematyka zakresu badawczego będzie udostępniona publicznie już niebawem, a już dziś dziękujemy pierwszym respondentom, którzy zdecydowali się na wsparcie rozwoju zasobów naukowych z zakresu human resources i headhuntingu.

Osoby chętne do wzięcia udziału w badaniu poprosimy o wiadomość na adres adam.nakielski@wincklerpersonal.pl