Top
Winckler Personal
Dlaczego pracownicy odchodzą?

Utrata dobrego pracownika to duża strata dla każdego pracodawcy. Oprócz strat niematerialnych związanych z kapitałem intelekturalnym odchodzącej osoby i jej znajomości przedsiębiorstwa, pociąga za sobą dodatkowe koszty rekrutacji i utracone korzyści. Jakie są powody takich zmian? Dlaczego dobrzy pracownicy odchodzą z pracy?

 

Wynagrodzenie 

Ważny, choć jak się okazuje nienajważniejszy aspekt. Mimo stałego wzrostu mediany wynagrodzeń w Polsce zarobki wielu osób nie przekraczają ustalonego minimum, co wpływa negatywnie na motywację do pracy. Nic więc dziwnego, że gdy tylko pojawi się okazja zmiany pracy na lepiej płatną, większość osób odchodzi z firmy. Lepsze zarobki mogą kusić zwłaszcza wtedy, gdy w obecnym miejscu pracy szanse na awans są znikome (np. przez sztywne struktury i system awansowania przedsiębiorstw, nepotyzm) lub żadne – w przypadku firm o płaskiej strukturze organizacyjnej.

 

Brak możliwości rozwoju

Zwłaszcza najlepsi pracownicy, którzy chętnie chłoną nową wiedzę i umiejętności by rozwijać swój potencjał zawodowy odchodzą z tego powodu. Dobry pracownik oczekuje bycia dobrym pracodawcą, który świadomy wagi kompetencji i wiedzy w organizacji i wzorstu firmy jest gotów na inwestycje w pracownika oraz chętnie pomaga mu rozwijać talenty, umiejętności i stale poszerzać wiedzę ekspercką. Dobry pracodawca nierzadko jest również doświadczonym mentorem – co ciekawe okazuje się bowiem, że większość osób z pokolenia Y większym szacunkiem i poważaniem obdarza osoby z głęboką wiedzą ekspercką oraz doświadczeniem, aniżeli managerów, którzy wprawdzie zarządzają względnie efektywnie, ale często nie mają eksperckiej wiedzy na temat danego sektora, działu czy komórki.

 

Niechęć do kultury organizacyjnej i niezgodność wartości 

Zwykle lubimy pracować wśród ludzi, którzy są podobni do nas. Problem pojawia się, gdy na współpracę nie pozwalają zgrzyty na linii pracownik-pracownik lub co gorsza-pracownik-przełożony. Zbieżność charakterów,wyznawanych wartości, postaw oraz metod pracy i rozumienia strategii prowadzi zwykle do konfliktów utajonych, które z czasem przekształcają się w zacięte konflikty jawne. Te z kolei, jeśli nie są odpowiednio kontrolowane, prowadzą do obniżenia efektywności pracowników zaangażowanych w konflikt. Narastająca frustracja powoduje, że mimo zadowolenia z innych czynników budujących satysfakcję z pracy, duża część osób uwikłanych w kłopotliwą sytuację lub przyglądających się mu po prostu odchodzi do innego, potencjalnie mniej konfliktogennego miejsca pracy. Kluczowe w sytuacji konfliktowej wśród członków zespołu może okazać się odpowiednie zarządzanie konfliktem w taki sposób, aby przekuć go w zysk dla przedsiebiorstwa. Więcej o metodach zarządzania konfliktem przeczytasz w tym artykule.

 

Niedocenienie w pracy 

Nie ma nic bardziej demotywującego niż ciężka praca bez rezultatów oraz ciężka praca bez docenienia. Pracownik, który od dłuższego czasu nie otrzymał od pracodawcy premii, słów uznania i mimo ogromnego wkładu pracy oraz dobrych wyników brak dla niego perspektyw na awans, prędzej czy później będzie poszukiwał innej oferty pracy i odejdzie tam, gdzie jego praca będzie odpowiednio doceniona a jego wartość wyżej wyceniona odpowiednio do całokształtu jego wkładu.

 

Brak elastyczności pracodawcy

Szczególnie dla osób młodych oraz tych o specyficznej sytuacji życiowej (np. macierzyństwo, ojcowstwo, studia dzienne) lub zawodowej (np. równoległe rozwijanie własnego startupu) jednym z kluczowych czynników decydujących o wyborze pracodawcy jest jego otwartość na elastyczne formy zatrudnienia, które charakteryzują się elastycznością miejsca i czasu pracy, elastyczności w relacji z pracodawcą lub prawnej formy stosunku pracy oraz jej zakresu. Pracodawca, który notorycznie uniemożliwia pracownikowi naruszenie sztywnych godzin pracy może spodziewać się jego odejścia do pracodawcy niemającego problemu z elastycznością. Od wielu lat bowiem pogłębiana i wdrażana jest koncepcja work-life balance, mająca na celu odnalezienie równowagi między życiem zawodowym a życiem prywatnym.

 

Osiągnięcie samodzielności i decyzja o założeniu własnego biznesu

Czasem powody odejścia nie są bezpośrednio związane z organizacją. Ponadprzeciętni pracownicy, którzy osiągnęli już pewien etap samodzielności zdeterminowani są by założyć własną firmę. Często są to biznesy pokrewne lub podobne do tych, w których pracowali lub startupy zapełniające lukę rynkową, zauważoną podczas pracy zawodowej.

W tym przypadku wina nie leży po stronie pracodawcy.