Top
Winckler Personal
Silikonowi Kandydaci

Silikonowi Kandydaci 

Spadek bezrobocia w Polsce to dobra wiadomość dla osób poszukujących pracy. Obecny rynek jest rynkiem Kandydata, a pracodawcy coraz częściej rywalizują o wykwalifikowanych pracowników.

Miejsc pracy jest dużo, jednak osoby poszukujące pracy posiadają określone oczekiwania zarówno względem warunków finansowych, jak również  ogólnych warunków pracy, prestiżu pracodawcy, możliwości rozwoju czy kultury organizacyjnej firmy.

Sytuacja ta ma swoje dobre i złe strony. Zła strona to ciągłe nakręcanie rynku pracy coraz wyższymi oczekiwaniami, często nieadekwatnymi do kompetencji poszczególnych osób. Dobrą stroną jest to, że osoby wykwalifikowane najczęściej znają swoją wartość i nie ukrywają się z tym. Przyjmują oferty, które są dla nich interesujące oraz po prostu korzystne.

Problem następuje wtedy, gdy mamy do czynienia z tzw. „silikonowymi Kandydatami”, którzy odgrywają rolę tych najbardziej pożądanych na dane stanowisko. Zatrudniając ich narażamy naszą firmę na straty zarówno materialne, jak i etyczne.

 

Kim jest silikonowy Kandydat?

 

Silikonowy Kandydat to osoba, która zainteresuje nas już samym CV. Gdy czytamy je, mamy wrażenie, że jest to nasz placement! Kandydat z idealnym doświadczeniem, wykształceniem oraz umiejętnościami, wręcz perfekcyjnie dopasowanymi do naszej oferty. Oczywiście po wstępnej rozmowie telefonicznej wszystko się potwierdza. Bezbłędnie wypada również podczas spotkania rekrutacyjnego. Nienaganny ubiór, postawa, rozmowa na wysokim poziomie, potwierdzająca informacje zawarte w CV. Kandydat jest przygotowany do rozmowy – notuje przekazywane informacje, potwierdzając swoje zaangażowanie i zadaje trafne pytania, które utwierdzają przekonanie o jego wysokim poziomie motywacji. W dodatku wie wszystko o naszej firmie, bez wątpienia przejrzał wszelkie informacje w Internecie – wzrasta pewność, że naprawdę zależy mu na tej pracy i zrobi wszystko, aby tu pracować. Mamy wrażenie, że znaleźliśmy ideał, a Kandydat otrzymuje stanowisko, na które zaaplikował.

 

Sytuacja wymarzona dla niejednego specjalisty zajmującego się rekrutacją. Niestety, bardzo często okazuje się, że kwalifikacje, zaangażowanie i motywacja Kandydata zostały zastąpione „warstwą silikonu” i są najzwyczajniej w świecie nieprawdziwe.

 

Silikonowi Kandydaci manipulują swoim CV w taki sposób, by dopasować je do wybranej oferty. Sztucznie zawyżają swoją wartość, zwracając dużą uwagę na autoprezentację. Perfekcyjnie przygotowują się do rozmowy, nie mając doświadczenia na danym stanowisku. W dużej części takie osoby korzystają z kursów autoprezentacji by zrobić jak najlepsze wrażenie na rozmowach. Często obejmują wymarzone stanowisko – wtedy pojawia się największy problem. Z silikonowego Kandydata żadna Firma nie będzie zadowolona. W szybkim czasie okazuje się, że osoba nie posiada odpowiednich kompetencji do pracy na danym stanowisku.

 

Zatrudnienie takiego Kandydata dla firmy może okazać się niepotrzebnym kosztem. Proces rekrutacyjny znacznie się przedłuży, wakat nie zostanie obsadzony na czas. Ponadto silikonowy Kandydat może negatywnie wpłynąć na etykę w firmie oraz jej employer branding. Odpowiedzialność za zatrudnienie takiej osoby spoczywa na dziale kadr. Bez wątpienia jest to zupełnie niepotrzebna sytuacja, która stwarza wiele negatywnych emocji.

 

W jaki sposób dział kadr może uniknąć problemu silikonowego Kandydata?

 

Niejedna z osób zajmujących się zawodowo rekrutacją mogłaby zatrudnić silikonowego Kandydata. Są to naprawdę wyjątkowo zaangażowani, przygotowani do odegrania swojej roli Kandydaci.

Opierając się jedynie na wywiadzie nie będziemy w stanie sprawdzić wiarygodności Kandydata, dlatego tak ważne jest, by do procesów rekrutacji wprowadzać testy. Bardzo dobrze mogą sprawdzić się testy wiedzy z obszaru danej branży czy dotyczące danego stanowiska. Wyniki testów określą poziom wiedzy Kandydatów i dadzą nam namacalne uwiarygodnienie jego kwalifikacji.

Dodatkowo profesjonalne przygotowanie do weryfikacji kompetencji oraz osobowości kandydata, udział przynajmniej kilku osób z ramienia pracodawcy oraz przeprowadzenie Assessment Center mogą skutecznie wspomóc proces rekrutacji i zobjektywizować opinię konsultantów. Wykwalifikowany Asesor dostrzeże określone cechy Kandydatów i pozwoli uniknąć zatrudnienia nieodpowiedniej osoby.

Warto również sprawdzić referencje Kandydatów z naszej short listy. Skonfrontowanie deklarowanych kwalifikacji Kandydata ze opiniami poprzednich pracodawców, współpracowników czy podwładnych być może pozwoli nam na uniknięcie błędu w obsadzeniu wakatu.

 

Nie zrażajmy się!

 

Nie należy oczywiście wpadać w panikę, gdy zobaczymy CV w 100% odpowiadające naszej ofercie. Wykwalifikowani Kandydaci naprawdę istnieją 🙂 Zadaniem specjalisty ds. rekrutacji jest odpowiedzialne i rzetelne przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego. Stosowanie odpowiednich narzędzi rekrutacyjnych oraz odpowiednie przygotowanie do rozmowy z Kandydatem, badające dogłębnie jego wiedzę, postawy i umiejętności da nam pewność rekrutacji przeprowadzonej z długotrwałym sukcesem, a silikonowi Kandydaci nie będą naszym problemem.

 

Olga Malenka