Top
Dla pracodawcy
Executive search
Naszym głównym obszarem działalności jest realizacja projektów rekrutacyjnych w oparciu o metodę Executive Search.
Metodologia poszukiwań bezpośrednich gwarantuje precyzyjną weryfikację rynku oraz dostęp do najbardziej wyspecjalizowanej grupy managerów i kadry zarządzającej o największych sukcesach, bogatym doświadczeniu zawodowym, nietypowym połączeniu kompetencji czy nawet o bardzo wąskiej specjalizacji.
Proces charakterystyczny dla takiej usługi jest procesem wieloetapowym, złożonym merytorycznie, dlatego każdy etap może funkcjonować jako osobna usługa. W jego zakres wchodzą: poznanie kultury organizacyjnej naszego Klienta, jego oczekiwań wobec kwalifikacji i kompetencji przyszłego pracownika, wspólne przygotowanie profilu kandydata, budowanie strategii poszukiwań bezpośrednich, mapping rynku, identyfikacja Kandydatów, rozpoznanie struktur firm, screening, bezpośredni wywiad z kandydatem, polegający na weryfikacji jego doświadczenia zawodowego, ocenie kompetencji menedżerskich oraz finalnie weryfikacja referencji. W trakcie realizacji projektu executive search, oprócz kompetencji merytorycznych kandydata starannie weryfikujemy jego motywację oraz dopasowanie do kultury organizacyjnej klienta.

executive search

Executive Search jest fundamentalnym sposobem pozyskiwania kierowników oraz wysokiej klasy specjalistów o rzadkich kwalifikacjach przez konsultantów Winckler Personal.
W wyniku wspólnych ustaleń z klientami, określamy grupę docelową – mogą być nimi konkretne firmy, stanowiska osób bądź konkretne osoby, z którymi w kolejnych etapach będziemy kontaktować się bezpośrednio w oparciu o działania sourcingowe i rekomendacje. Executive Search jako metoda pozwala na dotarcie do precyzyjnie i ściśle określonego grona kandydatów, głównie aktywnych na rynku pracy i aktualnie nie poszukujących nowego pracodawcy.
Pozyskujemy kandydatów na kluczowe stanowiska menedżerskie, od menedżerów średniego szczebla, po menedżerów wyższego szczebla. Nasi klienci to nie tylko firmy z sektora MŚP, ale także międzynarodowe korporacje. Celem naszych procesów jest satysfakcja naszych klientów, dlatego projekty rekrutacyjne realizujemy najczęściej:
  • Na zasadzie wyłączności,
  • W formule success fee lub retained payment,
  • Zapewniając klientowi objęcie naszej usługi 3-6 miesięczną gwarancją.
Wysoką jakość naszych usług zapewniamy dzięki modelowi biznesowemu, w jakim pracujemy. Do specyfiki rekrutacji Klienta dopasowujemy zespoły rekrutacyjne, złożone z konsultantów oraz researcherów, skoncentrowanych na wybranym projekcie. Umożliwia nam to skrócenie czasu realizacji procesu oraz trafione wyniki wyszukiwania. W rezultacie prezentujemy Państwu najwybitniejszych Kandydatów z rynku.
Działamy przekrojowo, a zasięg sektorowy, charakteryzujący naszą działalność jest szeroki. Najczęściej pracujemy dla takich branż jak Inżynieria i Produkcja, Chemia, Petrochemia & Metalurgia, Marketing & PR, Import & Eksport, Motoryzacja, Bankowość i Finanse, Logistyka & Transport, Sprzedaż bezpośrednia & E-commerce, Usługi biznesowe & Outsourcing. Przede wszystkim jednak naszą kluczową kompetencją jest pozyskiwanie menedżerów i wysoko wykwalifikowanych specjalistów bez względu na branże. Do każdego projektu dobieramy najbardziej doświadczony w danym segmencie zespół rekrutacyjny i tym samym zapewniamy klientom wsparcie ekspertów, którzy posiadają głęboką wiedzę branżową, których praca stanowi obszar ich szczególnych zainteresowań i pasji. Co więcej, jesteśmy otwarci na nowe wyzwania i z chęcią sięgamy po rekrutacje złożone i wymagające. Słyniemy ze skuteczności i dokonywania rzeczy niemożliwych.
W relacji z klientami instytucjonalnymi i kandydatami stawiamy na układ win-win pomiędzy kandydatem a jego przyszłym pracodawcą, dlatego rekomendując talenty na określone stanowisko, bierzemy pod uwagę zarówno sukcesy zawodowe, kompetencje i doświadczenie kandydatów, jak i cechy osobowościowe, czynniki motywacyjne oraz zgodność z kulturą organizacyjną przyszłego miejsca pracy. Zaufanie, uczciwość i branie pod uwagę interesu obu stron jest bowiem jednym z głównych determinantów naszego sukcesu, uwarunkowanego poziomem satysfakcji każdej ze stron, które uczestniczą w procesie.