Top
Winckler Personal
Executive search
Naszym głównym obszarem działalności jest realizacja projektów rekrutacyjnych w oparciu o metodę Executive Search.
Metodologia poszukiwań bezpośrednich gwarantuje precyzyjną weryfikację rynku oraz dostęp do najbardziej wyspecjalizowanej grupy managerów i kadry zarządzającej o największych sukcesach, bogatym doświadczeniu zawodowym, nietypowym połączeniu kompetencji czy nawet o bardzo wąskiej specjalizacji.
Proces charakterystyczny dla takiej usługi jest procesem wieloetapowym, złożonym merytorycznie, dlatego każdy etap może funkcjonować jako osobna usługa. W jego zakres wchodzą: poznanie kultury organizacyjnej naszego Klienta, jego oczekiwań wobec kwalifikacji i kompetencji przyszłego pracownika, wspólne przygotowanie profilu kandydata, budowanie strategii poszukiwań bezpośrednich, mapping rynku, identyfikacja Kandydatów, rozpoznanie struktur firm, screening, bezpośredni wywiad z kandydatem, polegający na weryfikacji jego doświadczenia zawodowego, ocenie kompetencji menedżerskich oraz finalnie weryfikacja referencji. W trakcie realizacji projektu executive search, oprócz kompetencji merytorycznych kandydata starannie weryfikujemy jego motywację oraz dopasowanie do kultury organizacyjnej klienta.
Executive Search jest fundamentalnym sposobem pozyskiwania kierowników oraz wysokiej klasy specjalistów o rzadkich kwalifikacjach przez konsultantów Winckler Personal.
W wyniku wspólnych ustaleń z klientami, określamy grupę docelową – mogą być nimi konkretne firmy, stanowiska osób bądź konkretne osoby, z którymi w kolejnych etapach będziemy kontaktować się bezpośrednio w oparciu o działania sourcingowe i rekomendacje. Executive Search jako metoda pozwala na dotarcie do precyzyjnie i ściśle określonego grona kandydatów, głównie aktywnych na rynku pracy i aktualnie nie poszukujących nowego pracodawcy.
Pozyskujemy kandydatów na kluczowe stanowiska menedżerskie, od menedżerów średniego szczebla, po menedżerów wyższego szczebla. Nasi klienci to nie tylko firmy z sektora MŚP, ale także międzynarodowe korporacje. Celem naszych procesów jest satysfakcja naszych klientów, dlatego projekty rekrutacyjne realizujemy najczęściej:
  • Na zasadzie wyłączności,
  • W formule retained payment,
  • Zapewniając klientowi objęcie naszej usługi gwarancją.
Wysoką jakość naszych usług zapewniamy dzięki modelowi biznesowemu, w jakim pracujemy. Do specyfiki rekrutacji Klienta dopasowujemy zespoły rekrutacyjne, złożone z konsultantów oraz researcherów, skoncentrowanych na wybranym projekcie. Umożliwia nam to skrócenie czasu realizacji procesu oraz trafione wyniki wyszukiwania. W rezultacie prezentujemy Państwu najwybitniejszych Kandydatów z rynku.
Działamy przekrojowo, a zasięg sektorowy, charakteryzujący naszą działalność jest szeroki. Najczęściej pracujemy dla takich branż jak Inżynieria i Produkcja, Chemia, Petrochemia & Metalurgia, Marketing & PR, Import & Eksport, Motoryzacja, Bankowość i Finanse, Logistyka & Transport, Sprzedaż bezpośrednia & E-commerce, Usługi biznesowe & Outsourcing. Przede wszystkim jednak naszą kluczową kompetencją jest pozyskiwanie menedżerów i wysoko wykwalifikowanych specjalistów bez względu na branże. Do każdego projektu dobieramy najbardziej doświadczony w danym segmencie zespół rekrutacyjny i tym samym zapewniamy klientom wsparcie ekspertów, którzy posiadają głęboką wiedzę branżową, których praca stanowi obszar ich szczególnych zainteresowań i pasji. Co więcej, jesteśmy otwarci na nowe wyzwania i z chęcią sięgamy po rekrutacje złożone i wymagające. Słyniemy ze skuteczności i dokonywania rzeczy niemożliwych.
W relacji z klientami instytucjonalnymi i kandydatami stawiamy na układ win-win pomiędzy kandydatem a jego przyszłym pracodawcą, dlatego rekomendując talenty na określone stanowisko, bierzemy pod uwagę zarówno sukcesy zawodowe, kompetencje i doświadczenie kandydatów, jak i cechy osobowościowe, czynniki motywacyjne oraz zgodność z kulturą organizacyjną przyszłego miejsca pracy. Zaufanie, uczciwość i branie pod uwagę interesu obu stron jest bowiem jednym z głównych determinantów naszego sukcesu, uwarunkowanego poziomem satysfakcji każdej ze stron, które uczestniczą w procesie.