Top
Winckler Personal
Kontakt
Telefon
Doradztwo personalne
Adres
Adres
ul. Lwowska 6/7
00-658 Warszawa


Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie moich danych osobowych przez Winckler Personal Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (00-658) przy ul. Lwowskiej 6 lok. 7, będącą jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (e-mail, telefon), zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.) oraz ustawy z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1097 ze zm.). Oświadczam, że zostałam/zostałem powiadomiona/powiadomiony o tym, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, jak również o tym, że przysługuje mi prawo do cofnięcia niniejszej zgody w każdym czasie przez wysłanie maila na adres: daneosobowe@wincklerpersonal.pl


Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę Winckler Personal sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie (00-658), ul. Lwowska 6 lok. 7, w celu rekrutacyjnym, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda. Odbiorcami danych mogą być pracownicy Winckler Personal, odpowiedzialni za proces rekrutacyjny, w którym dobrowolnie biorę udział oraz podmioty zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych, którym jest Winckler Personal. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do ew. odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego. Oświadczam, że zostałam/zostałem powiadomiona/powiadomiony o tym, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, jak również o tym, że przysługuje mi prawo do cofnięcia niniejszej zgody w każdym czasie przez wysłanie maila na adres: daneosobowe@wincklerpersonal.pl