Top
Winckler Personal
Rekrutacja z Winckler Personal
Jak wygląda proces rekrutacji w firmie Winckler Personal? Czym charakteryzuje się współpraca z doradztwem personalnym Winckler Personal? Czego mogą spodziewać się Klienci, podejmując współpracę z naszymi konsultantami? Poniżej opisujemy kolejne ogniwa naszego procesu współpracy z Klientami.

Nawiązanie kontaktu
W przypadku chęci powierzenia rekrutacji firmie doradztwa personalnego Winckler Personal, zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, dostępnego na naszej stronie, drogą e-mailową bądź nawiązując pierwszą rozmowę telefoniczną z naszym konsultantem. Od momentu przesłania zgłoszenia, kontaktujemy się z nadawcą w czasie do 24 godzin od godziny złożenia zapytania, by porozmawiać o szczegółach ewentualnego projektu.

 

Rozmowa o oczekiwaniach
W przypadku chęci poznania bliższych informacji, dotyczących współpracy z nami, proponujemy w dogodnym dla klienta terminie spotkanie lub telekonferencję, aby wspólnie omówić preferowane zasady współpracy oraz oczekiwania względem przyszłego pracownika. Zdarzają się przypadki, w których profil kandydata nie jest stworzony – wówczas możemy pomóc klientom również w budowie profilu kompetencyjnego stanowiska pracy. Odpowiemy na Twoje pytania, dodatkowo przedstawimy sytuację rynkową oraz dostępność pożądanych kandydatów. Takie spotkanie jest niezobowiązujące i bezpłatne dla klienta.

 

Odniesienie do najnowszych danych z rynku pracy
Na tym etapie konfrontujemy wspólne oczekiwania z obecną rzeczywistością rynku pracy. Na podstawie najnowszych danych z dynamicznie zmieniającego się rynku pracy oceniamy atrakcyjność oferty pracy przedstawionej przez klienta. Rozmawiamy o zagrożeniach i wyzwaniach wiążących się z pozyskiwaniami kandydatów w danym obszarze, oszacujemy ryzyko i szanse na znalezienie właściwego pracownika, konfrontujemy zaplanowany przez klienta budżet z dostępnymi na rynku ofertami innych pracodawców oraz atrakcyjnością oferty wobec bezpośredniego otoczenia konkurencyjnego. Następnie w przypadku zainteresowania przedstawiamy klientom ofertę współpracy.

 

Finalne zatwierdzenie warunków zatrudnienia i zbioru kompetencji
Wspólnie z klientem wprowadzamy ewentualne modyfikacje, dotyczące stanowiska pracy, ukształtowane na podstawie analizy danych rynkowych.

 

Uzgodnienie ram czasowych
Dzielimy proces na etapy, a do każdego z nich wyznaczamy terminy ich realizacji. Działamy na podstawie ustalonego harmonogramu, dbając o terminowość. Bieżąca komunikacja w procesie umożliwia szybki przepływ informacji, przez co czas procesu ulega skróceniu.

 

Zaprojektowanie indywidualnej taktyki rekrutacji
W zależności od specyfiki stanowiska pracy oraz działalności firmy managerowie z Winckler Personal dobiorą odpowiednich konsultantów, którzy będą realizować projekt rekrutacyjny. W wyborze kierujemy się specjalizacją konsultantów, ich doświadczeniem oraz specyfiką poprzednich sukcesów rekrutacyjnych. Dobieramy również wstępny zestaw narzędzi wspierających w celu zdynamizowania poszukiwań.

 

Direct/Executive Search, Networking i Kampanie rekrutacyjne
Konsultanci Winckler Personal posługując się własnymi umiejętnościami dotarcia bezpośredniego do najcenniejszych kandydatów na rynku oraz rozległą siecią kontaktów i bazami danych odnajdują jednostki, potencjalnie chętne do podjęcia pracy w Państwa firmie.

 

Dokładna selekcja kandydatów oraz sprawdzenie referencji
Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami realizujemy face to face lub – w przypadku kolejnych rozmów za wyraźną zgodą klienta – za pomocą wideorozmów. Po spotkaniu z kandydatami oraz weryfikacji nadesłanych referencji u poprzednich pracodawców, przedstawiamy klientom profile i sylwetki tych, którzy najlepiej spełniają kryteria określone w klasterze kompetencyjnym. Na życzenie klienta dla finalistów procesu rekrutacyjnego zorganizujemy również dodatkowe,
specjalistyczne testy lub assessment center.

 

Rozmowa kwalifikacyjna u klienta
Najlepsi, wyłonieni w drodze rekrutacji z Winckler Personal i wybrani przez klienta kandydaci przedstawiają się osobiście na rozmowie kwalifikacyjnej u naszego klienta. W trakcie rozmowy obie strony mają szansę na rozmowę o wzajemnych oczekiwaniach oraz podjąć ostateczną decyzję w kwestii rozpoczęcia współpracy.

 

Złożenie oferty pracy
Jako partner merytoryczny, w imieniu klienta złożymy wybranemu kandydatowi ustną ofertę pracy, która poprzedza złożenie oficjalnej, pisemnej oferty bezpośrednio przez przyszłego pracodawcę. Po podpisaniu umowy i zatrudnieniu nowego pracownika, klientowi przysługuje ustalony wcześniej okres gwarancyjny.